میوه خشک دارچین که توسط دانشجوی خلاق اردبیلی راه اندازی شده، ومحصولات بینظیری رو آماده کرده تا به بدست مشتریان در سراسر کشور برساند. با توجه به پشتکار و کیفیت کار این کسب و کار باید بزودی شاهد ارائه محصولات در فضای جهانی باشیم.