انجمن مخترعین و مبتکرین

کارگاه های Brain Storm

ایده پردازی و کارآفرینی

کارگاه های free discussion

آموزش زبان انگلیسی

کارگاه سلامتی و روانشناسی

سلامت در دوران کرونا

کارگاه های مقاله نویسی

صفر تا صد مقاله نویسی

کارگاه های کمک های اولیه

آموزش های کمک های اولیه

برنامه استارتاپی uma up

از ایده تا اجرا برای کارآفرینی