آی تی پیکس به عنوان بستری برای ارائه خدمات آنلاین کسب و کار میباشد، که از طراحی سایت تا رشد در شبکه های اجتماعی، و آموزش فروش و بازاریابی برای صاحبان کسب و کار و کسانی که در مسیر درآمد و کارآفرینی هستند.