معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

زهرا کافی راد

دانشجوی زیست شناسی سلولی مولکولی، دبیر انجمن علمی زیست شناسی، عضو انجمن زیست شناسی ایران، مدیر مسئول و سردبیر نشریه علمی_تخصصی دانشِ زیستی، مدرس دوره های طلا و جواهرسازی، دبیرانجمن زیست شناسی، مدیر مسئول و سردبیر نشریه علمی تخصصی دانشِ زیستی