معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

زهرا کافی راد

دیپلم تجربی، دانشجوی رشته زیست سلولی مولکولی، مدرس رشته طلا و جواهرسازی، عضو انجمن زیست شناسی ایران