معرفی همکار انجمن مخترعین و مبتکرین

سمیرا نعمت زاده

دانشجوی استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند، عضویت در هسته کشاورزی دقیق دانشگاه، انجمن تحقیقات و علوم آزمایشگاهی ایران، انجمن مهندسی مکانیزاسیون و بیوسیستم ایران، انجمن انرژی ایران، مهارت بالا در نرم افزارهای آفیس، اندنوت، مهارت متوسط در spss, ساللیورکز، فتوشاپ