معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

زهرا شیری

دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی؛ تدریس زبان انگلیسی و ترجمه (اشنایی با نرم افزار پاورپوینت..)