دسته‌بندی

نحوه ثبت اختراع

پتنت(patent) دانش بشری با سرعت فوق العاده ای درحال پیشرفت است. در این حال نقش علم و فناوری در کسب‌ وکارها اهمیت بالایی پیدا می